Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler

13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı

13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı

13UY0145-3/B5: Sapancılık

Programa Katılmak için Ön Şartlar B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması

gerekmektedir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Belge Kullanım Sözleşmesi

-B1 birimine başvuru için adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”

-B2 birimine başvuru için adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

A1, B1, B2, B5 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde

olduğu en az (A1) 25, (B1) 30, (B2) 25, (B5) 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 1 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar

üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite T1 60 25 1,5 dk
B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı T1 60 30 1,5 dk
B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı T1 60 25 1,5 dk
B5 Sapancılık T1 60 15 1,5 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde performans sınavı (P1) bulunmamaktadır.

B1, B2 ve B5 zorunlu yeterlilik birimlerinde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı P1 80 45 dk
B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı P1 80 45 dk
B5 Sapancılık P1 80 45 dk