Yapı Malzemelerinde CE Belgesi

Bu direktifçe tanımlanan yapı malzemesi; her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (Construction Product Regulation – CPR) tanımlanan yapı malzemesi (inşaat malzemesi); her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır. Yapı malzemesini yapının taşınmaz bir parçası olan tüm bileşenler olarak düşünmekte mümkün.

(S.S.S.) Sıkça Sorulan Sorular

PDDD sistemleri, direktifin Ek V kısmında verilen ve ürünün CE işaretlenmesi sürecinde piyasaya arz eden (üretici, dağıtıcı, yetkili temsilci vb.) kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşun görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen bir sistemler tablosudur.

Performans Beyanı ise daha eski direktifte tanımlanan ‘Uygunluk Beyanının’ yenilenmiş, geliştirilmiş ve biraz daha detaylandırılmış halidir.

Performans Beyanı piyasaya arzı gerçekleştirilecek ürünün temel karakteristiklerini ortaya koyan bir dokümandır. Müşteri (dağıtıcı veya kullanıcı) veya yetkili organlar tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Bu yönetmelik altında, EN 1090 çelik yapılar başta olmak üzere her türlü yapısal metal ürünlerde (Alüminyum ve Çelik Profiller), farklı birçok amaçla kullanılan yapı kimyasalları ve mastik gibi sızdırmazlık ürünlerinde, doğal taşlar, mermerler, banyo ve mutfak malzemeleri, su ve ısı yalıtım malzemelerinde, yangın testleri de dahil olmak üzere tip testleri ve CE belgelendirme süreçleri başlıca hizmetlerimiz arasındadır.

EN 1090-2 Standardına göre Çelik, EN 1090-3 standardına göre ise Alüminyum konstrüksiyonların uygunluk değerlendirme ve belgelendirme süreçleri, uyumlaştırılmış bir standart olan ‘’EN 1090-1 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları’’ standardına göre gerçekleştirilmektedir.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ürünlerin uygunluğu, ürünün tip testleri, hesaplamaları ve fabrika üretim kontrol sistemi temelinde değerlendirilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu değerlendirmenin olumlu sonuçlanması ile ‘Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi’ yayımlanmakta ve üreticiler ürünlerine CE işareti iliştirme hakkına sahip olmaktadırlar.

Bina gaz tesisatlarında bulunan elle kumandalı, küresel ve dipten yataklı konik vanalar, EN 331 standardı kapsamına girmektedir ve EN 331 standardı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırılmış bir standarttır. Bu anlamda, bu kapsamdaki ürünlerin CE işareti taşımadan piyasaya arz edilmemesi gerekmektedir.

.