Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)

Belgelendirme Programının Amacı

Bu yeterlilik Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için hazırlanmıştır.

Birimler

Zorunlu Birimler

19UY0402-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

19UY0402-4/A2: Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı

Seçmeli Birimler

Bu yeterliliğin seçmeli birimi bulunmamaktadır.

Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının

değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım

Notu

(en az)

Soru

Sayısı

(en az)

Sınav

Süresi

(soru başına)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma T1 60 20 1,5 dk
A2 Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı T1 70 30 1,5 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir, A2 zorunlu yeterlilik biriminde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım

Notu

(en az)

Sınav

Süresi

(dk)

A2 Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı P1 80 60