Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler Zorunlu Birimler

12UY0075-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 12UY0075-4/A2 Elektrik Pano Montaj İşlemleri

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim bulunmamaktadır.

Programa Katılmak için Ön Şartlar Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.
Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans
SINAV

Teorik Sınav;

A1, A2 birimine yönelik teorik sınav “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara A1 için en az 25 soruluk, A2 için 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5

dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

(en az)

Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre T1 60 25 1,5 dk
A2 Elektrik Pano Montajı İşlemleri T1 60 20 1,5 dk
SINAV

Performans

Sınavı;

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım

Notu

(en az)

Sınav Süresi
A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması P1 80 240 dk