Elektrik Tesisatçısı Seviye 3

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 12UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler Zorunlu Birimler

12UY0241-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

12UY0241-3/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması

Seçmeli Birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim bulunmamaktadır.

Programa Katılmak için Ön Şartlar Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.
Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans
SINAV

Teorik Sınav;

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının

değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu

(en az)

Soru

Sayısı

(en az)

Sınav

Süresi

(soru başına)

A1 İSG ve Çevre Koruma ve İş Organizasyonu T1 70 20 2 dk
A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması T1 70 20 2 dk
SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir, A2 zorunlu yeterlilik biriminde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu

(en az)

Sınav

Süresi

A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması P1 80 240 dk