Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4)

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 16UY0264-4 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler

16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Seçmeli Birimler

16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri

16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri 16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri

16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri

16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri

16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri

Programa

Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım

Notu

(en az)

Soru

Sayısı

(en az)

Sınav

Süresi

(soru başına)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri T1 70 25 2 dk
SEÇMELİ BİRİMLER Sınav Şekli Başarım

Notu

(en az)

Soru

Sayısı

(en az)

Sınav

Süresi

(soru başına)

B1 Soğutucuların Servis İşlemleri T1 70 50 2 dk
B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri T1 70 50 2 dk
B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri T1 70 50 2 dk
B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri T1 70 50 2 dk
B5 Klimaların Servis İşlemleri T1 70 50 2 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir, A zorunlu yeterlilik biriminde performansa  dayalı  bir  sınav  (P1)  yapılır.  Adayın  sınavlarda  başarılı  olabilmesi  için  100  puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından  başarılması  zorunlu  kritik  adımlar  belirlenir.  Adayın,  performans  sınavından  başarı sağlaması  için  kritik  adımların  tamamından  başarılı  performans  göstermek  koşuluyla  sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

SEÇMELİ BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu

(en az)

Sınav

Süresi

(dk)

B1 Soğutucuların Servis İşlemleri P1 70 30
B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri P1 70 30
B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri P1 70 30
B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri P1 70 30
B5 Klimaların Servis İşlemleri P1 70 30