Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4)

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler

17UY0287-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Seçmeli Birimler

17UY0287-4/ B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri

17UY0287-4/ B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

17UY0287-4/ B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının

değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır.

BİRİMLER

Sınav Şekli Başarım

Notu (en az)

Soru

Sayısı

(en az)

Sınav

Süresi

(soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

T1

70

25

2 dk

B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri T1 70 10 2 dk
B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri T1 70 10 2 dk
B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm,

Bakım ve Onarım İşlemleri

T1 70 20 2 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde Performansa dayalı sınav öngörülmemektedir, A2 zorunlu yeterlilik biriminde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

SEÇMELİ BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu

(en az)

Sınav

Süresi

 

B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri P1 70 60 dk
B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri P1 70 60 dk
B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri P1 70 60 dk