İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler;

-13UY0121-5/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği

-13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi

-13UY0121-5/A3 Elektriksel İş Organizasyonu Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma Ve Denetleme

Seçmeli Birimler ;

-13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların Onarımı

-13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri

Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

A1, A2, A3, B1, B3 sınavlarının her birinde; her sorunun eşit değerde olduğu en az 10 soruluk sınav yapılır. Soru başına 1,5 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru

cevaplar üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az

70 puan alması gerekir.

BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru

başına)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği T1 70 10 1,5 dk
A2 Kalite Yönetim Sistemi T1 70 10 1,5 dk

A3

Elektriksel İş organizasyonu Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme

T1

70

10

1,5 dk

B1 Elektriksel Arızaların Onarımı T1 70 10 1,5 dk
B3 Planlı Bakım İşlemleri T1 70 10 1,5 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1, A2 ve A3 zorunlu yeterlilik birimlerinin her biriminden ve B1 ve B3 seçmeli birimlerinden performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puanüzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı

göstermesi gerekir.

BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en

az)

Sınav Süresi (soru

başına)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği T1 70 10 1,5 dk
A2 Kalite Yönetim Sistemi T1 70 10 1,5 dk

A3

Elektriksel İş organizasyonu Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma

ve Denetleme

T1

70

10

1,5 dk

B1 Elektriksel Arızaların Onarımı T1 70 10 1,5 dk
B3 Planlı Bakım İşlemleri T1 70 10 1,5 dk