Makine Bakımcısı Seviye 4

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 10UY0002-4 Makine Bakımcısı Seviye 4 (Rev.01/Tadil.01) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım

10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

Programa

Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek

Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

A1, B1, B2 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde olduğu en az (A1) 20, (B1) 30, (B2) 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 1,5 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir. B2 birimine yönelik yapılandırılmış (T2) teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları

yapılandırılmış 2 arıza senaryosu verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine

uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Adayın T1 ve T2 sınavlarından ayrı ayrı %60 başarı göstermesi gerekmektedir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği T1 60 20 1,5 dk
B1 Önleyici Bakım T1 60 30 1,5 dk
B2 Düzeltici Bakım T1 60 20 1,5 dk
B2 Düzeltici Bakım (Yapılandırılmış) T2 60 2 arıza senaryosu hakkında 14 soru 2 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. B1 ve B2 zorunlu yeterlilik birimlerinde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
B1 Önleyici Bakım P1 80 60 dk
B2 Düzeltici Bakım P1 80 60 dk