Makine Montajcısı Seviye 4

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 12UY0105-4 Makine Montajcısı Seviye 4 (Rev.01) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler

12UY0105-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi 12UY0105-4/A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi 12UY0105-4/A3: Makine Montajı Yeterlilik Birimi

Seçmeli Birimler

Bu programın seçmeli birimleri yoktur.

Programa

Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

A1, A2, A3 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde olduğu en az (A1) 20, (A2) 15 , (A3) 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 1 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar

üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi T1 60 20 1 dk
A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi T1 60 15 1 dk
A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi T1 60 15 1 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 zorunlu yeterlilik biriminde beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2 ve A3 zorunlu yeterlilik birimlerinde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi P1 80 60 dk
A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi P1 80 60 dk