NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 (Rev.01/Tadil.01) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır

Birimler

Zorunlu Birimler

14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Seçmeli Birimler

14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri

Programa

Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

A1, B1 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde olduğu en az (A1) 25, (B1) 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 1,5 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite T1 60 25 1,5 dk
B1 Tornalama İşlemleri T1 60 20 1,5 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 yeterlilik biriminde beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. B1 ve B2 zorunlu yeterlilik birimlerinde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
A2 Tornalama İşlemleri P1 80 60 dk