Tornacı Seviye 3

Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 15UY0227-3 Tornacı Seviye 3 (Rev.00/Tadil.01) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır

Birimler

Zorunlu Birimler

15UY0227-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

15UY0227-3/A2: Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri

15UY0227-3/A3: Tornalama İşlemi ve Bakım

Seçmeli Birimler

Bu programın seçmeli birimleri yoktur

Programa

Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

A1, A2, A3 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde olduğu en az (A1) 20, (A2) 10, (A3) 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 1 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar

üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri T1 60 20 1 dk
A2 Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri T1 60 10 1 dk
A3 Tornalama İşlemi ve Bakım T1 60 20 1 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

A1 zorunlu yeterlilik biriminde beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2 ve A3 zorunlu yeterlilik birimlerinde performansa dayalı bir sınav (P1) yapılır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
A2 Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri P1 80 10 dk
A3 Tornalama İşlemi ve Bakım P1 80 50 dk