Motosikletli Kurye (Seviye 3)

Belgelendirme Programının Amacı

Motosikletli Kurye (Seviye 3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler

Zorunlu Birimler

19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma

Seçmeli Birimler

Bu programın seçmeli birimleri yoktur.

Programa

Katılmak için Ön Şartlar

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine sahip olunması

gereklidir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Sürücü belgesi (ehliyet) (A2)

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans

SINAV

Teorik Sınav;

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular

kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir

yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite T1 70 20 2 dk
A2 nderi Ulaştırma T1 70 10 2 dk

SINAV

Performans

Sınavı;

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
A2 nderi Ulaştırma P1 80 45 dk