Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Belgelendirme Programının Amacı

17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Birimler Zorunlu Birimler

A1 İSG, Çevre ve Kalite

A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/ Personel Ulaşımı

Seçmeli Birimler

Bu programın seçmeli birimleri yoktur.

Programa Katılmak için Ön Şartlar Servis Aracı Şoförünün;

–  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

–  SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,

–  Yetkili merkezden alınmış Psikoteknik Test Raporu’na sahip olması

–  Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını

kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul

etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Sürücü belgesi (ehliyet)

-SRC2 Belgesi

-Psikoteknik Raporu

-Adli Sicil Kaydı

-Aday Başvuru Formu

-Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont

-Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

Değerlendirme Teorik+Performans
SINAV

Teorik Sınav;

A1, A2 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde olduğu en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 2 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır. Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 60 20 2 dk
A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/ Personel Ulaşımı T1 60 20 2 dk
SINAV

Performans

Sınavı;

A2, A3 birimlerine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi
A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/ Personel Ulaşımı P1 80 60 dk