MYK / Uluslararası Personel Belgelendirme

Times Uluslararası Belgelendirme olarak  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için başvuru sürecindeyiz

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.

Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur. Detaylı bilgi için MYK adresini inceleyebilir ayrıca ulusal yeterliliklere de ulaşabilirsiniz.

Kapsam başvurumuzda;
Elektrik Pano Montajcısı  Seviye 3 Asansör Montajcısı Seviye 3 Güzellik Uzmanı Seviye 4
Elektrik Pano Montajcısı  Seviye 4 Asansör Montajcısı Seviye 4 Kuaför Seviye 4
Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 Makine Bakımcı Seviye 3 Ağdacı Seviye 2
Elektrik Tesisatçısı Seviye 4 Makine Bakımcı Seviye 4 Makyaj Uygulayıcı Seviye 3
İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 Makine Montajcısı Seviye 3 Makyaj Uzmanı Seviye 5
Makine Bakım Onarım Seviye 3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Manikürist Seviye 3
Makine Bakım Onarım Seviye 4 Taksi Şoförü Seviye 3 Minibüs Şoförü Seviye 3
Makine Montajcısı Seviye 3 Elektronik ve Elektrikli Ürünleri Servisçisi Seviye 4 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3
Makine Montajcısı Seviye 4 Gürültü ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3
Tornacı Seviye 3 Motosikletli Kurye Seviye 3
Frezeci Seviye 3
Frezeci Seviye 4

Ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışan personelin tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 548 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dahilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin TIMES CERT’e sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir.

Sınavlar sonucunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden mesleki yeterlilik belgesi masraf karşılığı talep edilmemektedir. 10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

MYK tarafından 15.04.2020 tarihinde güncellenen ‘’ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İliskin Usul ve Esaslar’’   rehberine istinaden gözetim ve belge yenileme hakkındaki bilgilere ilgili linkten ulaşabilirsiniz

(S.S.S.) SIKÇA SORULAN SORULAR

MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NEDİR?
MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.
MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.
Bireyler için Avantajlar,
Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.
Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.
İşverenler için Avantajlar,
İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NASIL ALINIR?
Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen bazı kuruluşlar bu belgenin verilmesiyle ilgili operasyonu yürütür. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış olan TIMESCERT’ de bu kuruluşlardan biridir.
Peki süreç nasıl ilerler?
Bu belgeyi almak isteyen çalışan, önce hangi alanda alacağına karar verir. Ardından bu alanda belgelendirme yapan bir kurum bünyesinde sınava girer. Bu sınav sonucuna göre belgeyi almaya hak kazanır ya da kazanmaz. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Meslek grubuna göre Mesleki Yeterlilik Belgesini sunan kuruluşlar da farklılık gösterir.
Örnek vermek gerekirse; TIMESCERT şu an Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 ve 4, Asansör Montajcısı Seviye 3 ve 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3, Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmektedir.
MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.
Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”
BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULAN BELGELER NELERDİR?
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.
BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULMAYAN BELGELER NELERDİR?
Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerle belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde “kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, çıraklık veya kalfalık belgesi” çalışma şartını karşılamamaktadır. Söz konusu kişilerin çalıştırılabilmesi için ulusal yeterliliklerde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavlara girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.
HANGİ MESLEKLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TEŞVİKİ KAPSAMINDADIR?
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
  • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
  • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
  • Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmışsa teşvikten yararlanma hakkı elde eder.
  • Usul ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini karşılayan işverene de yapılabilmektedir.

İŞVEREN İÇİNDE TEŞVİK VAR MI?

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
  • Bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini sorgulayarak prim desteği talebinde bulunmalıdır.
Ulusal Yeterlilik Kodu Ulusal Yeterlilik Adı Kapsam Başvuru Formu
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12  Tıklayınız
11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 A1, B1, B2  Tıklayınız
11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 A1, A2, B1, B2, B9 Tıklayınız
12UY0092-3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0092-4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0091-3 Asansör Montajcısı Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0091-4 Asansör Montajcısı Seviye 4 Tüm Birimler Tıklayınız
10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 Tüm Birimler Tıklayınız
12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 A1, B1, B2 Tıklayınız
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 A1, A2 Tıklayınız
17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0330-3 Taksi Şoförü Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 A1, A2, B1 Tıklaınız
15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4 Tüm Birimler Tıklayınız
17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Tüm Birimler Tıklayınız

Sitemizde yer alan FR.P.178 Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formunu indirerek veya Hemen Başvur formundaki bilgilerini eksiksiz, doğru ve tam bir şekilde doldurduktan sonra çıktı alarak ıslak imzalı şekilde ve kimlik fotokopinizle birlikte Times Uluslararası Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’mize iletiniz. ( Esenşehir, Atılım Sk. No:13 Kat:3 Daire:5,  34776 Ümraniye/İstanbul )

Formu doldurmakla ilgili destek almak için iletişim numaralarımızı arayarak Times Cert Personel Belgelendirme Departmanımızdan yardım alabilirsiniz.

Sınav ücretinin Times Cert’ in MYK tanımlı hesabına yatırılması gerekmektedir. Hesap bilgilerine ve fiyat içeriklerine FR.P.113 Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesinden ulaşabilirsiniz.

FR.P.178 Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu

FR.P.113 Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi

Sınav süreci, aşağıda yer alan sınav prosedürleri, talimatları ve kurallarına göre yürütülecektir.

PR.PB.06 Mesleki Yeterlilik için Sınav Prosedürü

TL.PB.03 Teorik Sınav Uygulama Talimatı

TL.PB.04 Performans Sınav Uygulama Talimatı

TL.PB.06 Pandemi Süreçlerinde Sınav Görevlisi ve Aday Bilgilendirme Talimatı

Belgelendirme süreçleri ve sınavın yapılmasına ilişkin itiraz ve şikâyetlerin olması durumunda, itiraz/şikâyet sahibi “FR.02 Müşteri Şikayet İtiraz ve Öneri Formu” nu doldurur ve Times Cert’ e, posta, e-posta vb. yollar ile ulaştırılmasını sağlar.

Şikayet veya itiraz “PR.04 Şikayet ve İtiraz Prosedürü” ne göre işleme alınarak yine bu prosedüre göre ilgili taraflara bilgi verilir.

Sınav Sonuçları

Sonuçlanmış sınav bulunmamaktadır.