Basınçlı Ekipmanlar

Basınçlı Kaplar

Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları işyerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır. İç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap ve ekipmanlara basınçlı kap denir.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Buhar ve kızgın su kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12952 serisi, TS EN 12953 ve TS 497 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kızgın yağ kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl DIN 4754-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene) TS EN 13445-5, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(10 yılın sonunda yeniden değerlendirme veya periyodik kontrol)
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl (yalnızca muayene) TS EN 13445-5, TS 1446, TS  EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.
(10 yılın sonunda yeniden değerlendirme)
Basınçlı hava ve gaz tankları (2) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 13445-5, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kapalı genleşme tankları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 13831, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boyler ve akümülasyon tankları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 736, TS EN 12897+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boyama makinaları (kazanları) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN ISO 11111-1, TS EN ISO 11111-7, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kriyojenik tanklar TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen sürelerde TS EN ISO 21009-2 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Buharlı pişirme kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 11673 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Otoklav Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 285+A1 ve TS EN 13060+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı (3) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12285-2, TS 8991, TS 712, TS EN 12573-1, TS EN 12573-2, TS EN 12573-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları (3) Standartlarda süre belirtilmemişse 10 Yıl API 620, API 650, API 653 ve API 2610 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(1) LPG tankları, buhar kazanları, kızgın su kazanları, kriyojenik tanklar gibi standartlarında emniyet valf testleri bulunan ekipmanlar için emniyet valfleri, standartlarda belirtilen azami süreler içerisinde teste tabi tutulur.
(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.
(3) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

Sanayide en çok kullanılan basınçlı kaplar;

 • Kazan
 • Kompresör
 • Hidrofor
 • Pnömatik Akışkan Devreleri
 • Hidrolik Akışkan Devreleri
 • Otoklavlar
 • Gaz Tüpleri
 • Sınai Gaz Tankları
 • Boru Hatları
 • LPG Tankları
 • Kriojenik Tanklar
 • Hava Tankları

Basınçlı kaplarda iş güvenliği riskleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Patlama
 • Boğulma zehirlenme
 • Yangın
 • Kimyevi ve Termal Yanıklar
 • Gürültü ve Titreşim

Times Uluslararası Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. – Basınçlı Kap Periyodik Kontrol Raporu

Firmamız, basınçlı kapların periyodik kontrolü hizmetlerini sunmaktadır. Ölçümler, Makine Mühendisleri Odası tarafından yetki belgesine sahip mühendisler tarafından gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

(S.S.S.) SIKÇA SORULAN SORULAR

Basınçlı kaplardan dolayı meydana gelen iş kazalarını daha aza indirmek için öncelikli olarak imalatında belirtilen standartlara uymak, daha sonra iş güvenliği ve işletme açısından uygun ve kullanılabilir durumda olduklarının tespit edilmesi amacıyla periyodik olarak kontrol edilmelidirler. Basınçlı kabın, hem mukavemet hem de emniyet ve kontrol cihazlarının testi yapılır. Böylece eğer varsa işletme sırasında olabilecek tehlikeler önceden tespit edilir ve önlem alınır.

Yetkili mühendislerimiz tarafından ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde basınçlı kapların gerekli ölçümleri, kontrolleri gerçekleştirilmekte ve yapılan incelemeler ardından basınçlı kaplara ait periyodik kontrol raporu işletmeye sunulmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Basınçlı kapların kontrol periyodunu ve periyodik kontrol kriterlerini gösteren tablo İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nden alınmıştır.