Havalandırma ve Klima Tesisatı Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

İlgili yönetmelikte periyodik kontrollere ilişkin kriter ve periyotlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodunun belirlenmesine ilişkin olarak risk analizleri önem arz etmektedir.

Havalandırma tesisatı muayene sıklığı nedir?

İlgili mevzuata göre havalandırma ve klima tesisatları, projede belirtilmiş olan kriterlere olan uygunluğu açısından 1 yıl aralıklarla muayene edilmelidir. Muayene süresi geçmesine rağmen muayene yapılmaz ise resmi kurumlarca yapılan denetimlerde işverene cezai işlem uygulanmaktadır.

Havalandırma tesisat muayenelerini kimler yapabilir?

İlgili mevzuat gereğince bu muayeneleri ancak makine mühendisleri, makine veya metal bölümü üzerine yükseköğretim görmüş kişiler, makine teknikerleri veya makine ile ilgili yüksek bilgiye sahip olan teknikerler yapabilir.

Havalandırma ve klima tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.