Kaldırma İletme Ekipmanları

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırma, taşıma ve istifleme yöntemini kullanarak yer değiştiren araçlara kaldırma ekipmanları denir. İşletme içerisinde günlük işlerimizi kolaylaştıran bu araçlar zaman, maliyet ve personel kapasitesi bakımından oldukça artı avantajlar sağlarlar. Ancak yük taşıma işlerinde kaza riski büyüktür ve ayrıca kaza sırasında oluşabilecek zararlar yüksek boyutlarda olmaktadır.

Bu nedenle kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolü 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında belirtilen sürelerde yapılmak zorundadır.

İlgili Yönetmelik

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Yönetmelik kapsamına belirtilen standartlar

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Kablolu taşıma tesisatları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1709 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 15011, TS EN 14985, TS EN 13852-1, TS EN 13852-2, TS EN 13000+A1, TS EN 12999, TS EN 14439+A2, TS EN 13001 serisi, TS ISO 9927-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 14492-1+A1, TS EN 13157+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN ISO 3691 serisi, FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Araç kaldırma liftleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1493 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kaldırma tablaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1570-1+A1, TS EN 1570-2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sütunlu çalışma platformları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1495+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asılı erişim donanımları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1808 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 280+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
İnşaat asansörleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12159, TS EN 12158-1, TS EN 16719 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Eğimli yük taşıma tertibatları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12158-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 81-40, TS EN 81-41 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Servis asansörleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 81-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kren asansörleri Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 81-43 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yük asansörleri(1) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 81-31 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Manipülatörler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 14238+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Uçak yer destek donanımları(2) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12312-1, TS EN 12312-3+A1, TS EN 12312-4, TS EN 12312-6, TS EN 12312-8, TS EN 12312-9, TS EN 12312-10+A1, TS EN 12312-11,  TS EN 12312-15, TS EN 12312-19+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 115-1 ve TS EN 115-2 standartlarında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
Yapı iskeleleri(3) Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay TS EN 12810-1, TS EN 12810-2 TS EN 12811-1 ve TS 13662 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 1004-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Sürekli taşıma donanımları (konveyörler) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 618+A1, TS EN 619+A1, TS EN 620 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 14502-1, TS EN 13414-2+A2, TS EN 1492 serisi, TS EN 818-6+A1, TS EN 13155 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(1) Yükleme amaçlı erişilebilen, taşıyıcı (kabin veya platform) içinde insan seyri bulunmayan, sadece yüklerin taşındığı asansörlerdir.

(2) Kapsamı, sadece donanımların kaldırma iletme ekipmanları ve aksesuarlarıdır.

(3) İskeleler, taşıyabilecekleri azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

Firma bünyemizde bulunan Makine Mühendisleri tarafından

  • Kaldırma ve/veya iletme araçların
  • Yürüyen merdiven ve yürüyen bantların
  • İstif Makinelerinin (forklift, transpalet, lift)
  • Yapı İskelelerinin kontrol ve muayenesi yapılmaktadır.