Yangın Tesisatı Kontrolleri

Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kere en az muayene edilmelidir.

Yangın tesisatı testi, tesisat basınç testi, tesisat proje kontrolü,  algılama sistem kontrolü, dedektör ve sinyal sisteminin kontrolü şeklinde yapılmaktadır.

Havalandırma tesisatı ise projeye uygunluk esasları altında incelenerek muayene edilmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN 12845, TS EN 671-3, TSE CEN/TS 54-14

EKİPMAN ADI PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Yangın söndürme sistemleri, Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir.
otomatik yağmurlama sistemleri, otomatik gazlı söndürme sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri
(yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri)
Portatif yangın söndürücüler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir.
(yangın söndürme cihazları) (TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.)
Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uygun Şekilde Gerçekleştirilir.
Yangın algılama ve uyarı sistemleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere ve TSE CEN/TS 54-14 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.