Yangın Tesisatı Kontrolleri

Yangın sistemleri, havalandırma sistemleri kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda bir kere en az muayene edilmelidir.

Yangın tesisatı testi, tesisat basınç testi, tesisat proje kontrolü,  algılama sistem kontrolü, dedektör ve sinyal sisteminin kontrolü şeklinde yapılmaktadır.

Havalandırma tesisatı ise projeye uygunluk esasları altında incelenerek muayene edilmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

TS EN 12845, TS EN 671-3, TSE CEN/TS 54-14